Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
15:53
5195 3976 600
Reposted frompannakreatura pannakreatura viamatuss matuss
15:52
2732 0b2f
Reposted fromhole-love hole-love viamatuss matuss
15:52
Reposted fromweightless weightless viaduuuli duuuli
15:52
To samo gówno, tylko dzień inny.
— Skazani na Shawshank
Reposted fromraita raita viaduuuli duuuli
15:44
8624 629b 600
smoking kills.
Reposted byNicinichavingdreamsap2-10
12:32
4504 518f 600
Reposted byhavingdreams havingdreams
12:05
3160 4934
11:57
2613 6237
Reposted byrtmngriberlululujkatiuszaatazniebieskimipsychoocomatosegirlkillmebystonewenlafaxinumaqqblonde-troubellethelittleprincepaulineoliviiaigafigax-raysunakoorangeugartejagodovamaybeinloveM3lk0rsoeasymordehaynayantaraohhwellmala-mi-w-glanachflawlesslynocnatesciowaMoooniKurkaWyluzujjabolmaxpredictableanniewhitefrogwildheartzielone-bananyollZdecydujkimjestesglupotaboliovermindmenkindtocpuszkalaazygarfildthenatusszdjeciahujaaniuszkacheersbabyNocturiapeudechance3LadyNeutrinbezimiennaosobacoffeebitchkrybuszatorasavortworczeobliviousalebaziizabelacoffeebitchAmebawiecznezapaleniesystemuprocedurholymolyziedum-spiro-speroatrantaklara-duxBirdofParadisewhalemzeberkokaktudreamerliverimawaitingfortheguideyennalenka024headachevertheermartynapehersmileamoniakgawwwwwswiatblondynkiheartmuscleheartmuscleinsuffferable
11:35
5899 1416 600
Reposted fromrol rol viaciarka ciarka
11:35
1022 bb1e
Reposted fromthinredline thinredline viaadora-belle adora-belle
11:34
2654 929a
11:34
Najgorzej jest zawieść się na ludziach, w których widziało się tak dużo i broniło z całego serca.
Reposted fromnekomimi nekomimi viamorsik morsik
11:34
0573 291d
Reposted byprzemek2355hereyesallay
11:29
0000 9953 600
Reposted fromWolffGirl WolffGirl
11:29
5598 a3a8
Reposted fromPatrryykk Patrryykk viaSmerfMaruda SmerfMaruda
11:29
-Co robisz w weekend majowy?
- Kocham Cię.
— dialogue M&O
Reposted fromyourtitle yourtitle vianecropixie necropixie
11:25
5465 5435
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viapsychodelik psychodelik
11:25
Reposted fromweightless weightless viakotzmarsa kotzmarsa
11:25
11:24
Wszystko się ułoży. Musi tylko minąć trochę czasu.
— Haruki Murakami, "Przygoda z owcą".
Reposted fromharridan harridan viakarmazynowa karmazynowa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl